دبیرستان دخترانه ریحانه النبی(س) دوره اول گالری تصویر

آخرین جلسه شورای دبیران در سال ۹۷-۹۶

تقدیرو تشکر از فعالین جامعه امری ضروری است . رهبر معظم انقلاب
آخرین جلسه شورای دبیران دبیرستان دخترانه ریحانه النبی س دوره اول در روز یکشنبه ۲۳اردیبهشت ۹۷ برگزار گردید.و به تقدیر ویژه از تمامی معلمین زحمتکش مدرسه اختصاص پیدا کرد.