دبیرستان دخترانه ریحانه النبی(س) دوره اول گالری تصویر

آزمون امید دانش موسسه رزمندگان با یادشهید حججی

مقام معظم رهبری
شهید حججی حجت خداوند درمقابل چشمان همگان بود

دردومین جمعه از شروع سال تحصیلی مورخ ۱۳ مهر ۱۳۹۷ آزمون سراسری امید دانش در تمامی مدارس خاتم الانبیاء و ریحانه النبی س دوره اول و دوم و سه پایه ی هفتم ،هشتم ،نهم برگزار گردید.
جناب آقای شریفی مدیریت محترم مجتمع خاتم الانبیاء و مسئول آزمون ها سرکار خانم شورابی نیز از حوزه برگزاری این آزمون بازدید به عمل آوردند.