دبستان پسرانه خاتم الانبیا(ص) گالری تصویر

انتخابات شورای دانش آموزی

طبق دستور العمل آموززش و پرورش انتخابات شورای دانش آموزی در یکم آبان ماه برگزار گردید
که گزارش تصویری این انتخابات از تبلیغات تا برگزاری رای گیری ارائه می گردد.