دبیرستان دخترانه ریحانه النبی(س) دوره اول گالری تصویر

انجمن کلاسی (مشاوره ی تحصیلی)

از۲۸مهرماه لغایت ۲۲ آبان ماه ۹۷ شروع جلسات انجمن کلاسی سه پایه و مشاوره ی تحصیلی ویژه
جلسه ی مشاوره تحصیلی و آموزشی با حضور معاونت هر پایه هفتم هشتم نهم و مشاور مدرسه بصورت تفکیکی در عصرها برگزار می گردد.
در این سلسه جلسات به موارد زیر پرداخته می شود :
برنامه ریزی مطالعاتی
نحوه تست زنی
و هدایت تحصیلی ویژه پایه نهم
دبیرستان دخترانه ریحانه النبی س دوره اول