دبیرستان دخترانه ریحانه النبی(س) دوره اول گالری تصویر

اولین مجمع عمومی انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان ریحانه النبی س دوره اول

در روز سه شنبه ۱۷/۷/۹۷ ساعت ۱۶الی ۱۸:۳۰ اولین مجمع عمومی انجمن اولیا صورت گرفت .
پس از تلاوت ایات کلام الله مجید و احترام به پرچم جمهوری ، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی و پخش کلیپ هایی در این باب ،خوش آمدگویی و صحبت های اولیه توسط مدیریت محترم سرکار خانم حسینی صورت پذیرفت .
کلیپی با موضوع آسیب اجتماعی و فضای مجازی پخش شد و ضمن آن معاونت پرورشی دبیرستان (مجری) به بیان نکاتی پیرامون اهمیت این موضوع و و اصل مباحث تربیتی و پرورشی پرداخت .
در ادامه ضمن معرفی هر کدام از کاندیدهای خانم و آقا توسط مجری ، خود آنها بیوگرافی از سوابق و شغل خود ارائه دادند .
در اخر رآی گیری صورت پذیرفت و منتخبین به صورت لیست ذیل اعلام گردیدند.