دبستان پسرانه خاتم الانبیا(ص) گالری تصویر

بازدید از مرکز علمی و آزمایشگاهی دانشگاه یزد توسط دانش آموزان پایه چهارم

در این بازید دانش آموزان با انواع سلولها ، انواع جانوران دریایی و … و همچنین کار با میکروسکوپ آشنا شدند و اطلاعات خود را ثبت کردند .