گالری تصویر مجتمع آموزشی خاتم الانبیا(ص)

بازدید فرماندهی سپاه الغدیر استان از مجتمع خاتم الانبیا(ص)

سردار جمیری فرماندهی محترم سپاه الغدیر استان یزد، از مدارس مجموعه خاتم الانبیا(ص) بازدید نمودند.