دبیرستان دخترانه ریحانه النبی(س) دوره اول گالری تصویر

بازدید مسئولین اداره از حوزه امتحانی

در روز چهارشنبه ۹ خرداد ۹۷ بازدیدی توسط بازرس اداره ناحیه یک جناب اقای احمد پور از حوزه امتحانی دبیرستان دخترانه ریحانه النبی س دوره اول انجام گرفت .