دبستان پسرانه خاتم الانبیا(ص)

بروشور عیدانه برای ایام تعطیلات نوروزی دانش آموزان

بروشور عیدانه برای ایام تعطیلات نوروز ۹۷ دانش آموزان که دارای پیام های مدیر دبستان و پیام معاون پرورشی و همچنین آداب مهمانی ها ینوروزی و مسابقه عیدان بود