آزمون های رزمندگان

برگزاری اولین مرحله آزمون پیشرفت تحصیلی رزمندگان

اولین مرحله آزمون پیشرفت تحصیلی مؤسسه رزمندگان اسلام در تاریخ ۹۷/۸/۱۱ ویژه مقاطع ابتدایی متوسطه اول و متوسطه دوم در یزد برگزار شد.