دبیرستان دخترانه ریحانه النبی(س) دوره اول گالری تصویر

بوی عشق می دهد… پویش حجاب در حیاط مدرسه

بوی عشق میدهد ،چادرم

میوزد عطر گل ز روسری ام
ولی هرگز ندیده نامحرم
عشوه ی نابجاو دلبری ام
🔸🔹🔸
دل نبرده ز من مد امروز
دلخوشم بر حجاب دیروزم
در مصاف نگاه آلوده
شکرلله همیشه پیروزم
+
پویش حجاب در حیاط مدرسه برگزار گردید و با نظرات جالبی از سوی دانش آموزان مواجه شدیم .
معاونت پرورشی دبیرستان در زنگ های تفریح ضمن این پویش به موضوع لزوم و بررسی حجاب با دانش آموزان پرداخت .