دبیرستان دخترانه ریحانه النبی(س) دوره دوم

تشکیل پایگاه مطالعاتی ( قرائتخانه) در ایام عید

به منظور استفاده از ایام طلایی تعطیلات نوروزی و پاسخ گویی به دغدغه خانواده های محترم جهت ایجاد فضای مطالعه مناسب

آموزشگاه اقدام به ایجاد مکان و فضای مطالعاتی در خور دانش آموزان عزیز درایام تعطیلات اواخر اسفند واوایل فروردین ماه نمود.

که مورد بازدید مسئولین آموزش و پرورش نیز قرار گرفت.