دبیرستان دخترانه ریحانه النبی(س) دوره دوم گالری تصویر

تمرین مشارکت، وحدت، انسجام ومسئولیت پذیری با شرکت در انتخابات شورای دانش آموزی

دانش آموزان با شرکت در انتخابات شورای دانش آموزی روز اول آبان ۹۷ ،هفت نفر از دوستان خود را به عنوان عضو اصلی و علی البدل شورای دانش آموزی انتخاب کردند تا پل ارتباطی باشند بین دانش اموزان و کادر مدرسه