باسلام

لطفا جهت ثبت نام سرویس ایاب و ذهاب، مدرسه مورد نظر را انتخاب نمایید:

تذکر:

  • نام کاربری، کد ملی دانش آموز و رمز عبور، ۶ رقم سمت راست کدملی دانش آموز می باشد.
  • دانش آموزان ورودی پیش دبستانی پسرانه و دبستان دخترانه، در فیلد رمز عبور باید کد انگلیسی پیامک شده را وارد نمایند.