دبستان پسرانه خاتم الانبیا(ص) گالری تصویر

جلسه آموزش خانواده ویژه والدین پایه ششم و پنجم با موضوع: بلوغ زودرس

جلسه آموزش خانواده ویژه والدین پایه ششم و پنجم با موضوع: بلوغ زودرس

سخنران استاد آبایی

در ضمن بعد از انجام جلسه توجیهی با والدین جلسه دیگر با دانش آموزان گرفته شد