دبیرستان پسرانه خاتم الانبیا(ص) دوره دوم گالری تصویر مجتمع آموزشی خاتم الانبیا(ص)

جلسه شورای فرهنگی با حضور معاونین و مربیان پرورشی مدارس

روز سه شنبه مورخ ۹۷/۸/۲۹ جلسه شورای فرهنگی با حضور معاونین و مربیان پرورشی مدارس مجتمع آموزشی حضرت خاتم الانبیا برگزار شد.

محور اصلی مباحث:

✳توجه به هفته بسیج مستضعفین
✳توجه بیشتر به مناسبات ملی و مذهبی
✳ایام کتاب و کتابخوانی – برگزاری مسابقات – ترغیب دانش آموزان به کتاب
✳درج گزارشات مناسب و خوب در سایت مجتمع ‌
✳جلسه ای باید بابت اردوهای دانش آموزی خصوصا مشهد مشخص شود. بین معاونین فرهنگی و مدیران