دبیرستان دخترانه ریحانه النبی(س) دوره دوم

جلسه هم اندیشی جهت برنامه ریزی فعالیت های آموزشگاه در سال تحصیلی ۹۸-۹۷

امام علي عليه‌السلام :وارد عمل شدن بدون برنامه ريزي علت همه شكست‌هاست.

جهت برنامه ریزی فعالیت های مختلف آموزشی ، فرهنگی ،ورزشی ، بهداشت و سلامت و… در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ جلسه ای با حضور مسئولین مجتمع وکادر دبیرستان های دخترانه ریحانه النبی (س) در تاریخ دوشنبه ۹ مردادماه ۹۷ برگزارشد.
دراین جلسه کلیات برنامه های فرهنگی و آموزشی و… مطرح و قرار شد هریک از کادر آموزشی، پرورشی واجرایی برنامه ها وفعالیت های سال تحصیلی ۹۸-۹۷ خود رابه صورت مکتوب ارائه دهند.