دبیرستان دخترانه ریحانه النبی(س) دوره دوم گالری تصویر

حمایت از ولایت و مبارزه با استکبار جهانی شعارهمیشگی دانش آموزان در هفته بسیج دانش آموزی

دبیرستان ریحانه النبی  (س) دوره دوم درهفته بسیج دانش آموزی اجرا کننده برنامه های زیر بود.

  • فضا سازی
  • سخنرانی سرهنگ پاسدار خوانساری در مورد علت و سابقه دشمنی آمریکا با ایران و دلایل استکبار ستیزی ایران با آمریکا روز یکشنبه ۱۳ آبان
  • اعلام انزجارنسبت به استکبار جهانی وراهپیمایی درون مدرسه ای روز ۱۳ آبان
  • شرکت در راهپیمایی ۱۳ ابان
  • عضو گیری بسیج عادی و بسیج فعال