دبیرستان دخترانه ریحانه النبی(س) دوره اول گالری تصویر

شعار استکبار ستیزی ۱۳آبان باحضور پرشور دانش آموزان

راهپیمایی ۱۳ آبان
ما ریحانه های انقلابی نسل چهارم ،استکبار جهانی را زیر پا له خواهیم کرد .
دبیرستان دخترانه ریحانه النبی س دوره اول در راهپیمایی پر شور ۱۳ آبان شرکت نمودند .