دبیرستان پسرانه خاتم الانبیا(ص) دوره دوم گالری تصویر

مسابقات نمایش نامه خوانی، تاتر و نقالی

در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ دانش آموزان دبیرستان دوره دوم خاتم الانبیاء(ص) در مسابقات تاتر، نمایش نامه خوانی و نقالی شرکت کردند که در این مسابقات با اجرای خوب خودشان حضار در محل مسابقه را به وجد آوردند.