دبیرستان پسرانه خاتم الانبیا(ص) دوره دوم گالری تصویر

معرفی کاندیدای دانش آموزی

روز دوشنبه مورخ ۳۰/۷/۹۷ صبحگاه مدرسه در نماز خانه برگزار شد و برخی از دانش آموزانی که کاندیدای شورای دانش آموزی شده بودند برای صحبت به جایگاه آمده و به صحبت و معرفی برنامه های خود پرداختند.