رمضان 95


 »» سخنرانی حجت الاسلام بشکانی - جلسه اول - 95/3/19:

 لینک دانلود صوتی

جهت مشاهده خلاصه متن جلسه اول کلیک کنید


»» سخنرانی حجت الاسلام بشکانی - جلسه دوم - 95/3/22: 

لینک دانلود صوتی

جهت مشاهده خلاصه متن جلسه دوم کلیک کنید


 

»» سخنرانی حجت الاسلام بشکانی - جلسه سوم - 95/3/24:

لینک دانلود صوتی

جهت مشاهده خلاصه متن جلسه سوم کلیک کنید


 

»» سخنرانی حجت الاسلام بشکانی - جلسه چهارم - 95/3/26:

لینک دانلود صوتی


 

 

»» سخنرانی حجت الاسلام بشکانی - جلسه پنجم - 95/3/29:

لینک دانلود صوتی

 

اخبار آموزش و پرورش یزد

خبرهای استان