مدیریت مدرسه توسط دانش آموزان (طرح مدام)

این مورد را ارزیابی کنید
(10 رای‌ها)

مشارکت دانش آموز در مدیریت مدرسه

به منظور مشارکت دانش آموزان در امور مدرسه و تربیت فعالین فرهنگی وعلمی طرح مدام در تاریخ 27 فروردین ماه برگزار شد.

جهت اجرایی شدن این طرح از یک هفته قبل برنامه ریزی های لازم صورت گرفته  و دانش آموزان توانمند شناسایی و نوجیهات لازم انجام شد.مسئولیت اجرایی طرح مدام به عهده معاونت اجرایی آموزشگاه جناب آقای ارکان بود که تمامی هماهنگی های لازم با دبیران و دانش اموزان توسط ایشان صورت گرفت.

قابل ذکر است مسئولین آموزش و پرورش اداره کل و ناحیه یک یزد و همچنین مدیران مدارس همجوار از این طرح بازدید کرده و پیشنهادات و نظرات خود را اعلام کردند که مورد توجه مسئولیت اجرایی طرح قرار گرفت.

اخبار آموزش و پرورش یزد

خبرهای استان